Galeiscenens yngste og kurs

Siden 2003 har Galeiscenen hatt kurstilbud for barn i alderen 6 til 18 år. Teaterkursene går gjennom hele skoleåret, og siden 2009 har vi også tilbudt kurs i skolens sommerferie.

Gjennom vårt nettverk har vi mulighet til å skreddersy flere typer kurs, også innen teaterteknikk, som lyd og lys, men hovedtyngden av tilbudet ligger på scene – med musikk, dans og teater.

Galeiscenen er tilsluttet organisasjonen Frilynt. Gjennom medlemskapet i Galeiscenen (inkludert i semesteravgiften for kursdeltakerne), er alle medlemmer av Galeiscenen også dekket av Frilynts forsikringsordning. Du kan lese mer om denne ordningen her.

Høstens kurs starter i september og varer til starten av desember. I vårsemesteret starter kursene i januar, og varer frem til slutten av mai eller begynnelsen av juni. Alle som er med i høstsemesteret er automatisk påmeldt til vårkurset. Du kan melde deg på her.

Galeiscenen

Når mennesker med like interesser finner hverandre, enten det er snakk om i jobb, utdanning eller sosiale sammenkomster, kan magiske ting skje. 

#galeiscenen

Følg oss gjerne