Galeiscenens yngste og kurs

Foreløpig vet vi ikke når vi kan tilby ordinære kurs i skoleåret igjen. Vi kommer tilbake med info når vi har noe klart. 
Sommerkurset «Musikalskolen» er planlagt i slutten av sommerferien, fra 2. til 6. august 2021. 

Siden 2003 har Galeiscenen hatt kurstilbud for barn i alderen 6 til 18 år. Teaterkursene går gjennom hele skoleåret, og siden 2009 har vi også tilbudt kurs i skolens sommerferie.

Gjennom vårt nettverk har vi mulighet til å skreddersy flere typer kurs, også innen teaterteknikk, som lyd og lys, men hovedtyngden av tilbudet ligger på scene – med musikk, dans og teater.

Galeiscenen er tilsluttet organisasjonen Frilynt. Gjennom medlemskapet i Galeiscenen (inkludert i semesteravgiften for kursdeltakerne), er alle medlemmer av Galeiscenen også dekket av Frilynts forsikringsordning. Du kan lese mer om denne ordningen her.

Høstens kurs starter i september og varer til starten av desember. I vårsemesteret starter kursene i januar, og varer frem til slutten av mai eller begynnelsen av juni. Alle som er med i høstsemesteret er automatisk påmeldt til vårkurset. Du kan melde deg på her.

Høsten 2020 er det dessverre ingen kurs hos oss. Det er også usikkert om vi kommer til å arrangere kurs i vårsemesteret 2021. Det kommer vi tilbake til. 

Galeiscenen

Når mennesker med like interesser finner hverandre, enten det er snakk om i jobb, utdanning eller sosiale sammenkomster, kan magiske ting skje. 

#galeiscenen

Følg oss gjerne