Galeiscenens yngste og kurs

Våren 2020 er alle kurs i regi av Galeiscenens Yngste avlyst som følge av koronautbruddet. Vi jobber med å opprettholde tilbudet så snart det er forsvarlig og tillatt. Hold dere friske, alle sammen! Vi ses snart!
Beste hilsen fra oss i Galeiscenen

PS! Påmelding til sommerkurset «Musikalskolen» går som normalt. Hvis det viser seg at kurset ikke kan gjennomføres, vil vi heller ikke kreve kursavgift. DS

Siden 2003 har Galeiscenen hatt kurstilbud for barn i alderen 6 til 18 år. Teaterkursene går gjennom hele skoleåret, og siden 2009 har vi også tilbudt kurs i skolens sommerferie.

Gjennom vårt nettverk har vi mulighet til å skreddersy flere typer kurs, også innen teaterteknikk, som lyd og lys, men hovedtyngden av tilbudet ligger på scene – med musikk, dans og teater.

Galeiscenen er tilsluttet organisasjonen Frilynt. Gjennom medlemskapet i Galeiscenen (inkludert i semesteravgiften for kursdeltakerne), er alle medlemmer av Galeiscenen også dekket av Frilynts forsikringsordning. Du kan lese mer om denne ordningen her.

Høstens kurs starter i september og varer til starten av desember. I vårsemesteret starter kursene i januar, og varer frem til slutten av mai eller begynnelsen av juni. Alle som er med i høstsemesteret er automatisk påmeldt til vårkurset. Du kan melde deg på her.

Galeiscenen

Når mennesker med like interesser finner hverandre, enten det er snakk om i jobb, utdanning eller sosiale sammenkomster, kan magiske ting skje. 

#galeiscenen

Følg oss gjerne