Styret og foreningen

Galeiscenen ble stiftet som forening i 2002, og er drevet av frivillighet. Styret består av kulturpersoner som har annen jobb på dagtid, men som investerer mye tid i å utvikle Galeiscenen videre som en permanent kulturinstitusjon i Vestfold.

  • Morten Rohde (leder)
  • Eldfrid Jacoby (nestleder)
  • Hanne Kristoffersen (sekretær)
  • Hilde Dahl (kasserer)
  • Ragnar Horntvedt (styremedlem)
  • Nils Mathisen (styremedlem)
  • Morten Hjerpsted (styremedlem)
  • Ørjan Skjørholt Jacoby (vararepresentant)

Revisorer: Jon Kleven Enger og Harry Bjørnestad

Galeiscenen drives til daglig av et driftsteam, bestående av Morten Sivertsen (daglig leder), Hanne Kristoffersen og Hilde Dahl.

Galeiscenen

Når mennesker med like interesser finner hverandre, enten det er snakk om i jobb, utdanning eller sosiale sammenkomster, kan magiske ting skje. 

#galeiscenen

Følg oss gjerne