Styret og foreningen

Galeiscenen ble stiftet som forening i 2002, og er drevet av frivillighet. Styret består av kulturpersoner som har annen jobb på dagtid, men som investerer mye tid i å utvikle Galeiscenen videre som en permanent kulturinstitusjon i Vestfold.

Styret består for tiden av:

  • Morten Rohde (leder)
  • Morten Quille Hjerpsted (nestleder)
  • Hanne Kristoffersen (sekretær)
  • Nils Mathisen (kasserer)
  • Eldfrid Jacoby (vararepresentant)

Revisorer: Jon Kleven Enger og Nina Høven Eriksen.

Galeiscenen drives til daglig av et driftsteam, bestående av Morten Sivertsen (daglig leder), Hanne Kristoffersen og Hilde Dahl.

Galeiscenen

Når mennesker med like interesser finner hverandre, enten det er snakk om i jobb, utdanning eller sosiale sammenkomster, kan magiske ting skje. 

#galeiscenen

Følg oss gjerne