Teatergruppe for voksne


Vi startet våren 2017 opp teatergruppe for voksne! Lek og moro – med noe innhold av teater. Bare for moro skyld!

Gruppen hadde treff den første fredagen i måneden. Siden april 2018 er gruppen dessverre nedlagt.

2017-02-14 ØP Voksengruppe - cut_op_no_4199

Utklipp fra Østlands-Posten 14. februar 2017.

FB voksengruppe