Galeiscenen ble stiftet som forening i 2002, og er drevet av frivillighet. Styret består av kulturpersoner som har annen jobb på dagtid, men som investerer mye tid i å utvikle Galeiscenen videre som en permanent kulturinstitusjon i Vestfold.

Galeiscenens styre etter årsmøtet 8. juni 2015 består av:

Nils Mathisen (leder)
Eldfrid Jacoby (nestleder)
Hanne Kristoffersen (sekretær)
Hilde Dahl (kasserer)
Ragnar Horntvedt (styremedlem)

Ørjan Skjørholt Jacoby (vararepresentant)

Revisorer: Jon Kleven Enger og Harry Bjørnestad

Galeiscenen drives til daglig av et driftsteam, bestående av Morten Sivertsen (daglig leder), Hanne Kristoffersen og Hilde Dahl.